Kaneffi Trading LTD

Amphora


Description

Varietal Composition: 100% Promara

Single Vineyard
Unympade Vines
Spontan Fermentation
Veganvänlig

Region – Sub Region – Område:
Pafos – Letymbou – Vizatseri

Vingårdshöjd : 400 – 450m
Jordsammansättning : Kalksten, kristallgips och lera
Vinstocksträning : VSP spaljésystem, orienterat från öst till väst.
Age of Vines : 10 år

Skyddad geografisk
beteckning Pafos

 

Single Vineyard
Ungrafted Vines
Spontaneous Fermentation
Vegan friendly

Region – Sub Region – Area:
Pafos – Letymbou – Vizatseri

Vineyard Elevation: 400 – 450m
Soil Composition: Limestone, crystal gypsum & clay
Vine Training: VSP trellis system, oriented east to west
Age of Vines: 10 years

Protected Geographical
Indication Pafos