Kaneffi Trading LTD

Plegma White 2018

Limed Production: 2.400 bottles


Description

Xynisteri (85 %) Muscat of Alexandria (15 %). Jäsning i gamla Commandaria-fat (åldern på fatet över 12 år) och lagrad med jästfällningen i samma fat i 5 månader. En del av faten genomgår malolaktisk jäsning.

I slutet väljs vinet på fat för att göra den slutliga blandningen, enligt de bästa egenskaperna. Minsta möjliga ingripande, det vill säga “att ingripa precis det nödvändiga” för att upprätthålla högsta kvalitet.

Resultatet är ett komplext vin med en unik stil där de olika aromerna (kärnfrukter, pinnapple, citrus, etc) kombineras i harmoni med aromerna från jäsningen, åldrandet och naturligtvis det delikata aromatiska bidraget från Commandaria-vinet som
absorberades i ekfaten (vanilj, honungskaka, orientaliska kryddor som gurkmeja.

 

Xynisteri (85%) Muscat of Alexandria (15%). Fermentation in old Commandaria barrels (age of the barrel over 12 year old) and aged with the lees in the same barrels for 5 months. Some of the barrels undergo malolactic fermentation.

At the end the wine is selected by barrel to make the final blend, according to the best characteristics. Minimum intervention possible, that is to say “to intervene just the necessary” to maintain the highest quality.

The result is a complex wine with an unique style where the varietal aromas ( pip fruits, pinnapple, citrus, etc) combined in harmony with the aromas from the fermentation, the aging and of course the delicate aromatic contribution of the Commandaria
wine that was absorbed in the oak barrels (vanilla, honeycomb, oriental spices like turmeric.

Tasting notes:

The wine is balanced in the mouth, has a silkytexture, rich volume and tasty aftertaste

To be served at: 9-10 C