Kaneffi Trading LTD

Haggipavlu Estate Maratheftiko 2018

Annual Production: 3.800 bottles


Description

Vingårdar:
Detta vin är gjort på utvalda druvor från Maratheftiko, en endemisk sort på Cypern.
Gamla vingårdar i regnmatad odling sammansatta av olika små skiften som ligger runt
Afames berg, privatägda vingårdar. Höjd ca 800 meter. Lågt produktionsutbyte
som ger mycket koncentrerad frukt.
Denna ursort är känd för att ha en sällsynt och speciell svårighet i sin odling: växten
saknar livskraftiga hermafroditblommor och därför är fruktsättningen äventyrad, behöver
pollen från andra vinstockar i närmiljön och resulterar ofta i klungor av bär
med mycket oregelbunden mognad .

De lämpliga odlingsteknikerna och påverkan av vår speciella terroir erbjuder oss
välbalanserade och mogna frukter, med vilka vi kan visa den stora potentialen hos denna sort
när vi gör detta vin: aromatisk profil med frukt framåt (vilda skogsbär, violblomma,
ros, mörk choklad…), intensiv och rik munkänsla med viss finess och elegans i
gommen.

Vintillverkning:
Skörden äger rum runt mitten av oktober. Detta är vanligtvis sent men på detta sätt får vi en
mer komplett mognad, vilket översätts till en större intensitet av de fruktiga aromerna av
mogna frukter och en mer rund, balanserad och söt tanninstruktur, vilket ger vinet den
varma medelhavskaraktären, från vilken det kommer.

Druvorna genomgår ett rigoröst urval för hand, och cirka 40% av hela kvantiteten
avstjälkas för hand druva för druva. Jäsningen sker till ekfat
som är placerade vertikalt och berövas huvudet från ovan (öppna fat). På så sätt
kan vi ha en större kontroll på presshatten och maceration/jäsningsprocessen.

Olympus vingårdar, Omodos.

Santiago Martinez. Oenolog
Äntligen mognar vinet på ekfat under ett år, med nya franska ekfat
och använda fat i syfte att hålla balansen mellan frukten och ekens inflytande.

För att bevara dess kvalitet utförs ingen raffinering eller klarning, utan endast en finfiltrering görs
innan buteljering.

Fat jäst och lagrat i 12 månader på fat som kombinerar
ny och använd ek.

Belönad med guldmedalj och dekorerad med särskild utmärkelse av
Cyperns vintävling 2019.

 


Vineyards:

This wine is made from selected grapes of Maratheftiko, endemic variety of Cyprus.
Old vineyards in rain-fed cultivation composed by different small parcels located around
Afames mountain, privately owned vineyards. Altitude about 800 meters. Low production
yield that gives very concentrated fruits.
This ancestral variety is known for having a rare and special difficulty in its cultivation: the
plant lacks viable hermaphrodite flowers and therefore fruit-set is compromised, needing
pollen from other vines in the near environment and resulting often in clusters of berries
with very irregular maturation.

The appropriate cultivation techniques and the influence of our particular terroir offer us
well balanced and mature fruits, with which we can show the great potential of this variety
when making this wine: fruit-forward aromatic profile (wild forest berries, violet flower,
rose, dark chocolate…), intense and rich mouthfeel with certain finesse and elegance in the
palate.

Winemaking:
The harvest takes place around mid of October. This is usually late but in this way we get a
more complete maturation, wich translates into a greater intensity of the fruity aromas of
ripe fruits and a more round, balanced and sweet tannic structure, giving to the wine the
warm Mediterranean character, from which it comes.

The grapes undergo a rigorous selection by hand, and about the 40% of the whole quantity
is destemmed by hand grape by grape. The fermentation takes place into oak barrels
disposed vertically and deprived of the head from above (open-top barrels). In this way we
can have a greater control on the pomace hat and the maceration/fermentation process.

Olympus Wineries, Omodos.

Santiago Martinez. Oenologist
Finally the wine is maturing in oak barrels during one year, using new french oak barrels
and used barrels with the aim to keep the balance between the fruit and the oak influence.

In order to preserve its quality no refining or clarifying is carried out, just a fine filtration is
done prior to bottling.

Barrel fermented and aged for 12 months in barrels combining
new and used oak.

Awarded with Gold Medal and decorated with Special Distinction by
the Cyprus Wine Competition 2019.

Tasting notes:

Intense dark cherry color. Fruity aromas of blueberries,
blackcurrant and hints of violets in balance with the toasted
aromas from the oak, toasted walnuts and cocoa. In the mouth shows a very well balanced mouthfeel, being fullbodied with sweet and rounded tannins. It has a pleasant silky texture that runs along the palate and a long aftertaste.