Kaneffi Trading LTD

Strakka


Description

Hälsofördelar med högfenoliska olivoljor

En mycket liten del av de extra jungfruolivoljor som produceras i Medelhavet innehåller fenolföreningar. Det finns en växande mängd forskning som visar hur hög fenololja kan hjälpa till att förebygga cancer, hjärtsjukdomar och kognitiv funktionsnedsättning.

Vår nya produkt representerar en framväxande kategori av olivolja för tidig skörd som är rik på fenolinnehåll och som uppfyller ett EU-hälsopåstående (kommissionens förordning (EU) 432/2012) för förbättrade hälsoskyddande egenskaper. Detta hälsopåstående är associerat med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och erkänner olivoljas polyfenoler, inklusive föreningarna oleocanthal och oleacein, som har antiinflammatoriska och antioxiderande egenskaper. Denna förordning kan endast tillämpas på olivolja som innehåller minst 250 mg polyfenoler per kg olivolja och anger att den gynnsamma effekten erhålls från ett dagligt intag av 20 g olivolja.

Hälsopåstående (EU 432/2012):  Olivoljepolyfenoler skyddar blodlipider från oxidativ stress. Den gynnsamma effekten uppnås med ett dagligt intag av 20g olivolja.

 

Health Benefits of High Phenolic Olive Oils

A very small proportion of the Extra Virgin Olive Oils produced in the Mediterranean contain phenolic compounds. There is a growing body of research showing how high phenolic oil can help prevent cancer, heart disease, and cognitive impairment.

Our new product represents an emerging category of early harvest olive oil that is rich in phenolic content and satisfies an E.U. Health Claim (Commission Regulation (EU) 432/2012) for enhanced health protective properties. This health claim is associated to the European Food Safety Authority (EFSA) and recognises olive oil polyphenols, including the compounds oleocanthal and oleacein, as having anti-inflammatory and antioxidant properties. This Regulation can only be applied to olive oil containing at least 250mg of polyphenols per kg of olive oil and states that the beneficial effect is obtained from a daily intake of 20g of olive oil.

Health Claim (EU 432/2012): Olive oil polyphenols protect blood lipid from oxidative stress. The beneficial effect is obtained with a daily intake of 20g of olive oil.