Kaneffi Trading LTD

Maratheftiko


Description

Sortsammansättning: 100% Maratheftiko

Single Vineyard
Unympade Vines
Spontan Fermentation
Veganvänlig
ofinad och ofiltrerad

Region – Subregion – Område : Pafos – Letymbou – Mosfilies
Vineyard Höjd : 450 – 500m
Jordsammansättning : Kalksten, kristallgips & lera
Vinstocksträning : VSP spaljésystem, orienterat öster till väster
Vinstockars ålder : 15 år

Skyddad geografisk
beteckning Pafos

 

Varietal Composition: 100% Maratheftiko

Single Vineyard
Ungrafted Vines
Spontaneous Fermentation
Vegan friendly
Unfined and Unfiltered

Region – Sub Region – Area: Pafos – Letymbou – Mosfilies
Vineyard Elevation: 450 – 500m
Soil Composition: Limestone, crystal gypsum & clay
Vine Training: VSP trellis system, oriented east to west
Age of Vines: 15 years

Protected Geographical
Indication Pafos