Kaneffi Trading LTD

Vasilissa


Description

Varietal Composition: 100% Vasilissa

Single Vineyard
Unympade Vines
Spontan Fermentation
Veganvänlig

Region – Subregion – Område: Pafos – Letymbou – Katapani
vingård Höjd: 450 – 500m
Jordsammansättning: Kalksten, kristallgips och lera.
Vine Training: VSP spaljésystem, orienterat från öst till väst.
Age of Vines: 15 år

Skyddad geografisk
beteckning Pafos

 

Single Vineyard
Ungrafted Vines
Spontaneous Fermentation
Vegan friendly

Region – Sub Region – Area: Pafos – Letymbou – Katapani
Vineyard Elevation: 450 – 500m
Soil Composition: Limestone, crystal gypsum & clay.
Vine Training: VSP trellis system, oriented east to west.
Age of Vines: 15 years

Protected Geographical
Indication Pafos